Lite om oss..

ETA. 1977, 2014, 2022


Häggströms Glasmästeri etablerades 1977 och för första gången då kom ut på markanden som ett renodlat glasmästeri, ramverkstad. Sedan 2014 gjordes en reform och man bytte sedan namn till "Häggströms Glas & Fog AB" där man ändrade inriktning emot större objekt, utbildade folk inom passivbrand, brandtätning, fogning men fortsatte med glasmästeri/service yrket. Mellan 2014 och 2021 tog bolaget ännu ett steg i sin utvecklning genom ta på sig rollen som leverantör av aluminumpartier. Sedan kom 2022 då man valde att skapa ett dotterbolag med bygginriktning, och med det skapades "Häggströms Gruppen" där vi nu är en komplett leverantör inom glas, bygg, rot, fogning, brand, brandfogning, aluminumpartier, säkerhetsdörrar m.m.  

Vår kärna..


Vi värdesätter väldigt högt stämningen inom oss, oavsett vårt höga antal arbetstagare så skall alla känna sig bekväma och i familijär miljö. Vi är väldigt måna om att oavsett kön/etinitet eller dylikt så vi alla lika inför vårt ämbete. Därefter bemöts alla lika och med lika möjligheter för utvecklning. 

VÅRA RIKTLINJER


  • Kommunukation

  • Ansvar

  • Professionalism

  • Laganda

VÅR EFTERSTRÄVAN


  • Säkerhet

  • Integritet

  • Kvalité

  • Gemenskap

VÅRT MÅL ÄR ATT NÅ KUNDENS MÅL GENOM KOSTNADSEFFIKIVITET OCH KVALITATIVA RESULTAT.

Vårt team och vårt engagemang tillsammans med dina målsättningar ska skapa framgången.