Pågående Projekt

Tidigare Projekt

Adolfsberg C , In Frigore 5 (avslutat)

Beställare : In Frigore www.infrigore.se

CM-Partner : Tida Byggpartner www.tidabyggpartner.se

Byggtid: April 2021 - April 2023


Under detta projekt så monterade vi aluminiumpartier och dörrar från Schüco runt hela byggnaden både i utformning av fasader, branddörrar och enklare dörrar. 


Under samma projekt fick vi äran att montera fasaden från naken betongvägg till färdigt fasadskik, detta utfördes i både panel och en typ av skiffersten. 


Projektåtaganden :


Aluminiumpartier och dörrar i fasad och trapphus, tillverkades levererades och monterades. Dessa från Schüco


3600 m2 stenfasad monterades, detta utförades från betongvägg/utfackning till färdigt fasadskikt. 


Projektansvarig : Joacim Steen

Arbetsledare : Magnus Bjerkenstam

Istället för... Låt oss göra jobbet åt dig!